2698/28-06-2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον Πρόεδρο  του ΤΕΕ κ. Χ. Σπίρτζη και τα μέλη της Δ. Ε. του ΤΕΕ

 

προς

-Πρόεδρο  του ΤΕΕ κ. Χ. Σπίρτζη  και τα μέλη της Δ. Ε. του ΤΕΕ

-Τη Γ.Διευθύντρια κ. Δ. Κανέλου

-Τη Δ/ντρια Διοικητικού κ. Κ. Τραντάλη

 Σας καταθέτουμε την απόφαση του Δ.Σ του ΣΕΤΕΕ σε σχέση με το οικόπεδο ( πάρκινγκ)  του ΤΕΕ στην Κηφισίας:

–    Είναι καθήκον και υποχρέωση της Διοίκησης του ΤΕΕ η αξιοποίηση της περιουσίας του στο πλαίσιο της υλοποίησης του θεσμοθετημένου  ρόλου του και των σκοπών του.

–    Μετακινήσεις εργαζομένων του ΤΕΕ σε δραστηριότητες  απασχόλησης που δεν αναφέρονται στο οργανόγραμμα του ΤΕΕ και στους σκοπούς του,  όπως το υπαίθριο πάρκινγκ της Κηφισίας , είναι απαράδεκτες, δεν συνάδουν με τον υπαλληλικό κώδικα ούτε καλύπτονται -κατά τη γνώμη μας- τέτοιες ενέργειες από τους κανόνες του εργατικού δικαίου και συνεπώς δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

–    Θεωρούμε επίσης απαράδεκτη δεοντολογικά την όλη επιχείρηση υλοποίησης των παραπάνω, με κλήση συναδέλφων και προτροπή απασχόλησής τους στο πάρκινγκ της Κηφισίας  με τη μέθοδο του αιφνιδιασμού, ερήμην του συλλογικού τους οργάνου και με πίεση απέναντί τους να αναλάβουν υπηρεσία χωρίς γραπτή απόφαση-εντολή της Διοίκησης και των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΤΕΕ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                         Σταυρ. Καπελλάκου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

-ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

-Εργαζόμενους ΤΕΕ