2695/26-06-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο την Πέμπτη  27 Ιουνίου 2013 και ώρα 10:00 με θέματα:

– Μετακινήσεις υπαλλήλων στο πάρκινγκ Κηφισίας.

– 176 Ευρώ, Κατάταξη σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου των 11 συναδέλφων που έχουν δικαιωθεί από το δικαστήριο και η υπόθεση τους έχει καταστεί αμετάκλητη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                            Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                          Σταυρ. Καπελλάκου