2693/14-06-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2013 ώρα 10:00 πμ

 

 Συνάδελφοι

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΤΕΕ αποφάσισε να θέσει υπόψη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, στη συνεδρίαση της το

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/6/2013 ώρα 10:00 πμ

στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, το παρακάτω κείμενο προς ψήφιση.

ΨΗΦΙΣΜΑ

     « Είναι αδιαπραγμάτευτη η διασφάλιση της λειτουργίας του ΤΕΕ ως Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας και οι Δημοσίου Δικαίου σχέσεις εργασίας των εργαζομένων του.

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του και για την απρόσκοπτη μισθοδοσία των εργαζομένων του απαιτείται η αναπλήρωση των εσόδων του ΤΕΕ, που κατάργησε η κυβέρνηση (ν. 4093/2012), είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε με αντίστοιχους θεσμοθετημένους κοινωνικούς πόρους ώστε διαχρονικά το ΤΕΕ να επιτελεί τον υφιστάμενο θεσμικό του ρόλο».

Η παρουσία σας  βοηθά και ενδυναμώνει τον αγώνα μας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                         Σταυρ. Καπελλάκου