2688/12-06-2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς – ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ – ΑΔΕΔΥ

 Προς

 –  ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

 –  ΑΔΕΔΥ

        Εκτελεστική Επιτροπή

        Φιλελλήνων και Ψύλλα 2

 

Απόφαση Δ.Σ  Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ.

Αρνούμαστε αξιολογήσεις – ερωτηματολόγια  και ό,τι άλλο υποκατάστατο ανακαλύψει η κυβέρνηση που στοχεύει ή κατατείνει σε απολύσεις εργαζομένων. Είμαστε αποφασισμένοι με συλλογικές διαδικασίες και δράσεις να αντιμετωπίσουμε την υλοποίηση τέτοιων μεθοδεύσεων από τις εντελλόμενες Υπηρεσίες.

Καλούμε την Ομοσπονδία και την ΑΔΕΔΥ να πάρουν αποφάσεις αντίστοιχες, που θα αποτελέσουν ομπρέλα προστασίας για τους εργαζόμενους  του Δημοσίου και φραγμό στην υλοποίηση τέτοιων πολιτικών  που επιχειρεί η σημερινή τρικομματική  κυβερνητική λαίλαπα.

Η προστασία των εργαζομένων στο Δημόσιο και των  θέσεων εργασίας τους είναι κυρίαρχη συνδικαλιστική υποχρέωση του δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Οργάνου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                         Σταυρ. Καπελλάκου

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Σε όλους τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ