2687/12-06-2013 ΨΗΦΙΣΜΑ προς Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ

Προς

Τον Πρόεδρο

της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

κ. Ιωάννη Θεοδωράκη

Το ΔΣ του ΣΕΤΕΕ αποφάσισε ομόφωνα να θέσει υπόψη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ το παρακάτω κείμενο προς ψήφιση.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Είναι αδιαπραγμάτευτη η διασφάλιση της λειτουργίας του ΤΕΕ ως Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας και οι Δημοσίου Δικαίου σχέσεις εργασίας των εργαζομένων του.

Για την εξασφάλιση της λειτουργίας του και για την απρόσκοπτη μισθοδοσία των εργαζομένων του απαιτείται η αναπλήρωση των εσόδων του ΤΕΕ, που κατάργησε η κυβέρνηση (ν. 4093/2012), είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε με αντίστοιχους θεσμοθετημένους κοινωνικούς πόρους ώστε διαχρονικά το ΤΕΕ να επιτελεί τον υφιστάμενο θεσμικό του ρόλο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                         Σταυρ. Καπελλάκου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

-Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χ. Σπίρτζη

-Μέλη Δ.Ε. του ΤΕΕ

-Προέδρους και Δ. Ε. Περιφερειακών Τμημάτων