2686/10-06-2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χ. Σπίρτζη

-Τον Πρόεδρο  του ΤΕΕ κ. Χ. Σπίρτζη

-Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

 κ. Πρόεδρε

κ. κ. της  ΔΕ του ΤΕΕ

Στη Συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 03/04/2013 συζητήθηκε η πρόταση του Συλλόγου με θέμα:

Κατάταξη, σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου, 11  συναδέλφων που εργάζονταν στο ΤΕΕ δεδομένου ότι οι πρωτόδικες αποφάσεις τους αναγνωρίζουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με το ΤΕΕ και κατέστησαν αμετάκλητες, καθόσον με την απόφασή σας  στις 3/7/2012 δεν ασκήθηκε έφεση από το ΤΕΕ.

Με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και της Νομικής Υπηρεσίας πρέπει να προχωρήσετε άμεσα, με απόφασή σας, στην κατάταξη των συναδέλφων σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου.

Για την παραπάνω πρότασή μας δεν πάρθηκε απόφαση κατά τη Συνεδρίασή σας καθόσον το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 6 υπέρ και 6 λευκά.

Παρακαλούμε να επαναφέρετε το θέμα για συζήτηση- απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. όπως είχατε δεσμευτεί στις 03/04/2013.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                         Σταυρ. Καπελλάκου