2685/10-06-2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Σπίρτζη

 

Προς

Τον Πρόεδρο  του ΤΕΕ

κ. Σπίρτζη

 

κ. Πρόεδρε,

Επαναφέρουμε το αίτημα των εργαζομένων για ενημέρωση από μέρους σας για τις θέσεις και προθέσεις του ΤΕΕ σε σχέση :

  • Με την αναπλήρωση των εσόδων του ΤΕΕ.
  • Την έγκριση του προϋπολογισμού από το Υπουργείο.
  • Τη διασφάλιση της λειτουργίας του ΤΕΕ Κεντρικού και Περιφερειακών Τμημάτων, τις Δημοσίου Δικαίου σχέσεις εργασίας των εργαζομένων των και την απρόσκοπτη μισθοδοσία τους.

Σας μεταφέρουμε το αίτημα των εργαζομένων έτσι ώστε οι εξηγήσεις σε μια άμεση συγκέντρωση του προσωπικού να αποτρέψει λανθασμένες προσεγγίσεις ως προς το μέλλον του ΤΕΕ και των εργαζομένων του.

Για το αίτημα αυτό είχατε δεσμευτεί σε Συνεδρίαση της Δ.Ε. πριν από το Πάσχα ότι αμέσως μετά τις γιορτές θα υλοποιήσετε. Παραπέρα καθυστέρηση δημιουργεί αρνητικά ερωτήματα και αισθήματα απαξίωσης προς τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ.

Παρακαλούμε εντός της τρέχουσας εβδομάδας να προβείτε στην υλοποίηση του αιτήματός μας και της δέσμευσής σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                         Σταυρ. Καπελλάκου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

– Μέλη Δ.Ε. του ΤΕΕ

– Γενική Διευθύντρια

– Εργαζομένους ΤΕΕ