2684/07-06-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση την Τρίτη 11/6/2013  και ώρα 12:00 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Απόφαση για αξιολογήσεις ,ερωτηματολόγια κλπ που  στοχεύουν άμεσα ή  έμμεσα σε απολύσεις.
  • Κατάθεση ψηφίσματος στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στις 15/6/2013 για ένα ΤΕΕ Ν.Π.Δ.Δ  με θεσμοθετημένα έσοδα.
  • Τρέχοντα θέματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                     Η Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Ρήγας                                         Σταυρούλα  Καπελλάκου