ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ

Γκουντούμη Παρασκευή
Καρύδης Κυριάκος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

Γκουντούμη Παρασκευή
Καρύδης Κυριάκος