ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΤΕΕ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Γκουντούμη Παρασκευή
  2. Καρύδης Κυριάκος
  3. Περγαντοπούλου Αλεξία

Υποψήφιοι για την Ομοσπονδία

  1. Γκουντούμη Παρασκευή
  2. Καρύδης Κυριάκος
  3. Περγαντοπούλου Αλεξία