Συνδικαλιστικές Παρατάξεις για τις αρχαιρεσίες του ΣΕΤΕΕ – 2022

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ

 1. Αβραμίδης Κωνσταντίνος
 2. Πέτρου Μαρία
 3. Δημοπούλου Ελένη
 4. Κόγκου Βενετία
 5. Τσικάρης Αναστάσιος
 6. Σταθόπουλος Κυριάκος
 7. Καρυτσιώτη Ευφορία

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ

 1. Αντωνιάδου Παναγιώτα
 2. Ζαπαντιώτη  Μαρία
 3. Καραμάνος Νικόλαος
 4. Νταφόπουλος  Απόστολος
 5. Στραβοράβδη Αγγελική

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ

 1. Γκουντούμη Παρασκευή
 2. Καρύδης Κυριάκος

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ

 1. Βάσιλα Αγγελική
 2. Λαδικός Ηλίας
 3. Μελέτη Σοφία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ

 1. Αβραμίδης Κωνσταντίνος
 2. Πέτρου Μαρία
 3. Δημοπούλου Ελένη
 4. Κόγκου Βενετία
 5. Τσικάρης Αναστάσιος
 6. Σταθόπουλος Κυριάκος
 7. Καρυτσιώτη Ευφορία

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

 1. Αχλαδιώτης    Γεώργιος
 2. Ζαπαντιώτη    Μαρία
 3. Ζαρκάδας    Πέτρος

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ

 1. Γκουντούμη Παρασκευή
 2. Καρύδης Κυριάκος

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ

 1. Βάσιλα Αγγελική
 2. Λαδικός Ηλίας
 3. Μελέτη Σοφία

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

 1. Αλεξανδρής Παναγιώτης
 2. Δαμιανάκη Ειρήνη
 3. Δρακάκη Ευφροσύνη