Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στις 13 Ιουνίου του 2018 μετά την αποδοχή της παραίτησης των συναδέλφων Δημήτρη Γεωργίου, Εύης (Παρασκευής) Μπάτρα και Φαίη Πετρούτσα συγκροτήθηκε με την παρακάτω σύνθεση.

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ    Κωνσταντίνος Αβραμίδης
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ    Τότα Αντωνιάδου
 Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ    Ηλίας Λαδικός
Αν. Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ    Θοδωρής Χυδήρογλου
Ταμίας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ    Σωτήρης Ποντικάκος
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ είναι ελλιπές κατά 2 μέλη (συμμετέχουν 5 μέλη από τα 7) επειδή εξαντλήθηκαν οι αναπληρωματικοί του συνδυασμού των συναδέλφων που παραιτήθηκαν. Στο νέο Προεδρείο αντιπροσωπεύονται όλες οι παρατάξεις και εκφράζει πάνω από το 65% των εργαζόμενων στο ΤΕΕ που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές.