Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή – 2019

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που έγινε την Παρασκευή 15 Μαρτίου εκλέχθηκαν τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου που θα γίνουν στις 4 Απριλίου.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Καπελλάκου Σταυρούλα

Περγαντοπούλου Αλεξάνδρα
Γεωργίου Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Λαδικός Ηλίας
Λεϊμονή Ζηνοβία
Ζούλια Χριστίνα