ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ
Ευσταθίου Φωτεινή
Μπάτρα Παρασκευή
Πετρούτσα Φωτεινή

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

Ευσταθίου Φωτεινή
Μπάτρα Παρασκευή
Πετρούτσα Φωτεινή