ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Ευσταθίου Φωτεινή
  2. Μπάτρα Παρασκευή (Εύη)
  3. Πετρούτσα Φωτεινή (Φαίη)

 

Υποψήφιοι για την Ομοσπονδία

  1. Ευσταθίου Φωτεινή
  2. Μπάτρα Παρασκευή (Εύη)
  3. Πετρούτσα Φωτεινή (Φαίη)