Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζόμενων

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Αντωνίου Πηνελόπη
  2. Βάσιλα Βασιλική
  3. Κούτρα Μαργαρίτα
  4. Λαδικός Ηλίας
  5. Μελέτη Σοφία

Υποψήφιοι για την Ομοσπονδία

  1. Αντωνίου Πηνελόπη
  2. Βάσιλα Βασιλική
  3. Κούτρα Μαργαρίτα
  4. Λαδικός Ηλίας
  5. Μελέτη Σοφία